OUDE NIJKERKERWEG 21 | 3853 JK ERMELO

I.v.m. het Coronavirus is er in 2020 geen Oogstfeest

   Gratis Toegang VOLG HET OOGSTFEEST VIA:

DE ORGANISATIE

Na het oogstfeest in 2003 te hebben gevierd besluit de organisatie meer structuur te geven aan haar activiteiten. Op advies van externe deskundigen is besloten om een stichting op te richten. Maandag 5 april 2004 om 16.00 uur werd bij Notaris Pot en Koekoek te Ermelo de akte van oprichting ondertekend. De oprichters (het toenmalige bestuur) verschenen in boerenkiel, op klompen, met een oude tractor en een oude gerestaureerde mestwagen bij het notariskantoor. Naam van de Stichting werd:

Stichting Oogstfeest Horst en Telgt.

Doelstelling: Het in ere houden van een agrarische traditie door het organiseren van een oogstfeest. Het gebruik van oude werktuigen en het demonstreren van oude ambachten heeft een hoge prioriteit.

Het huidige bestuur bestaat uit, op bovenstaande foto van links naar rechts: Greet Hop (penningmeester), Dirk van den Berg, Herman van Winkoop, Eibert Kuiper (voorzitter), Johan de Bruin, Marten Timmer en Henk Bakker (secretaris).GESCHIEDENIS

Het oogstfeest is in 2001 als éénmalige aardigheid opgezet. Het bleek zo’n groot succes te zijn dat de organisatie toen heeft besloten om er een jaarlijks terugkerend feest van te maken.

De éénmalige actie in 2001 was het gevolg van een jaar durende restauratie van een oude dorsmachine, bij Gijs Pieper in de schuur, door een aantal enthousiaste vrienden van Marten Timmer. Marten en Annie Timmer kregen op hun 25 jarige huwelijksfeest een oude dorskast cadeau van de buurt. Deze uit oost Duitsland geïmporteerde machine was in een zeer slechte toestand, maar kon gelukkig behouden blijven voor u, ons en het nageslacht. Gelijktijdig had Eibert Kuiper in de Telgtereng een akker rogge gezaaid. Dat was bijzonder want er was vele jaren geen rogge meer te zien geweest op de eng-gronden in Ermelo.<hl>De oudheidkundige vereniging benaderde Eibert Kuiper over de mogelijkheid om op de ouderwetse manier te gaan oogsten. Gelukkig was er in de familie Timmer een ervaren dorser en specialist op het gebied van oude landbouwwerktuigen nl. “ome Johannes”.

Toen op 30 augustus 2001 de gerestaureerde dorskast aan enkele honderden buurtgenoten werd getoond was het oogstfeest geboren.