Wanneer je met een kraam of activiteit wil nemen aan het Oogstfeest stuur ons dat via onderstaand formulier daartoe een verzoek.
De organisatie beslist over de deelname, waarbij één van de uitgangspunten is dat de deelname past bij het karakter van een oogstfeest.