Het bestuur

Na het oogstfeest in 2003 te hebben gevierd besluit de organisatie dat meer structuur te geven aan haar activiteiten. Op advies van extern deskundigen is een stichting opgericht. Maandag 4 april 2004 om 16.00 uur werd bij Notaris Pot & Koekoek de akte van oprichting ondertekend. De oprichters van het toenmalige bestuur verschenen in boerenkiel, op klompen, met een oude tractor en een oude gerestaureerde mestwegen bij het notariskantoor. De naam van de stichting werd”:

“Stichting Oogstfeest Horst en Telgt”

Doelstelling: Het in ere houden van een agrarische traditie door het organiseren van een oogstfeest. Het gebruik van oude werktuigen en het demonstreren van oude ambachten heeft de hoogste prioriteit. het oogstfeest in 2003 te hebben gevierd besluit de organisatie dat meer structuur te geven aan haar activiteiten. Op advies van extern deskundigen is een stichting opgericht.
Het huidig bestuur bestaat uit: (op de bovenste rij van links naar rechts) Henk Bakker (secretaris), Eibert Kuiper (voorzitter), Dirk van den Berg, Ad de Kort, Johan de Bruin, (onderste rij van links naar rechts) Marten Timmer en Greet Hop (penningmeester).

Geschiedenis

Het oogstfeest is in 2001 als éénmalige aardigheid opgezet. Het bleek zo’n groot succes te zijn dat de organisatie toen heeft besloten om er een jaarlijks terugkerend feest van te maken.
De éénmalige actie in 2001 was het gevolg van een jaar durende restauratie van een oude dorsmachine, bij Gijs Pieper in de schuur, door een aantal enthousiaste vrienden van Marten Timmer. Marten en Annie Timmer kregen op hun 25 jarige huwelijksfeest een oude dorskast cadeau van de buurt. Deze uit oost Duitsland geïmporteerde machine was in een zeer slechte toestand, maar kon gelukkig behouden blijven voor u, ons en het nageslacht. Gelijktijdig had Eibert Kuiper in de Telgtereng een akker rogge gezaaid. Dat was bijzonder want er was vele jaren geen rogge meer te zien geweest op de eng-gronden in Ermelo.